Dorpsraad

MISSIE | HOE HET ALLEMAAL BEGON | HUISHOUDELIJK REGLEMENT

MISSIE

De dorpsraad van Zarlardinge wil de bewoners van Zarlardinge dichter bij het lokaal beleid brengen door hen hierin een stem te geven. Dit platform  bestaat uit een groep bewoners die op  regelmatige basis samenkomen en fungeert als een structureel aanspreekpunt voor het stadsbestuur. De leden zetten zich in voor het algemeen belang van het dorp en de bevolking.

HOE HET ALLEMAAL BEGON
– Van werkgroep tot dorpsraad –

Zarlardinge was één van de eerste deelgemeenten van Geraardsbergen die op 7 april 2011 een samenwerkingsovereenkomst afsloot met het stadsbestuur. Tijdens de algemene bewonersvergadering een jaar voordien, op 24 februari 2010,  kwam het thema verkeersveiligheid als een hot item bovendrijven.

Een bewonersplatform richtte na deze algemene vergadering een “werkgroep verkeersveiligheid Zarlardinge” op. De keuze voor de naam van de werkgroep had alles te maken met de verbetenheid waarmee de bewoners hun tanden zetten  in het thema verkeers(on)veiligheid.

De inwoners van Zarlardinge zijn altijd al bezorgd geweest over het instandhouden van het landelijke karakter van hun gemeente. Uit een enquête die de stad in 2009 organiseerde, bleek dat verkeersdrukte, gebrek aan veilige voet- en fietspaden en vooral te snel/te zwaar verkeer pijnpunten waren. Anderzijds gaven de inwoners te kennen dat Zarlardinge aantrekkelijk is omwille van zijn groene, landelijke, rustige omgeving. De aanwezigheid van de school is een groot pluspunt en men ervaart de dorpsgenoten als gemoedelijke en vriendelijke mensen.

In 2011 werd de werkgroep geconfronteerd met een vraag van verontruste bewoners. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wenste het stadsbestuur de reservatiestrook voor een omleidingsweg voor de N42 te behouden. Het bewonersplatform heeft  zich toen bereid verklaard om ook in dit dossier op te treden als woordvoerder en stelde het collectief bezwaarschrift op dat op 29 juni 2011 aan het stadsbestuur overhandigd werd. Niet minder dan 743 bewoners vroegen daarbij om het in dit structuurplan voorziene tracé te schrappen.

Het bewonersplatform legt dus een grote nadruk op verkeersveiligheid, maar heeft ook een aantal culturele initiatieven op zijn palmares staan.

Het herontdekken van wandelwegen in onze landelijke biotoop kreeg vorm in de biZARroute in 2012. Op 30 september 2012 werd deze route op een zonovergoten dag en onder massale belangstelling ingewandeld.

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de biZARroute vond in het weekend van 28 en 29 september 2013 het biZAR-evenement plaats. In de kerk werden werken van lokale kunstenaars tentoongesteld. Dit evenement werd bovendien met poëzie overgoten door Marleen De Smet. Samen met de groep Lucsomar wist zij de kunstwerken in poëtische teksten te vatten.

Op 23 november 2013 was er dan het spraakmakende concert van Benjamin De Vleeschouwer en Ewout De Geeter in een nokvolle kerk. Jong muzikaal talent gaf het beste van zichzelf en  verzorgde een schitterend optreden.

Wie erbij was op onze eerste Walmkebrand op 23 februari 2014, heeft hier vast nog warme herinneringen aan. Er was die lange sliert van fakkeldragende mensen die nadien een gemoedelijke babbel hadden bij een mok soep of een beker glühwein in het aanschijn van het brandende lentevuur.

De dorpsraad zal in de komende maanden en jaren meer en meer naar buiten komen met initiatieven om het sociale weefsel in onze gemeente te versterken. Hoe meer zielen, hoe meer initiatieven. Daarom een warme oproep aan alle inwoners van Zarlardinge om de dorpsraad te versterken met jullie aanwezigheid.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In onderstaand document vinden jullie het huishoudelijk reglement van de dorpsraad Zarlardinge.
Huishoudelijk reglement dorpsraad Zarlardinge